TTO - * Em là sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Hai năm trước lúc bắt đầu thi vào ĐH, em cũng có tìm hiểu qua ngành này, thấy nhu cầu và đồng lương của ngành cũng tạm ổn.