TTO - * Tôi là nam, tốt nghiệp cao đẳng xây dựng. Tôi có thể đi lao động tại Nhật trong lĩnh vực lắp ráp linh kiện điện tử được không? Yêu cầu về chiều cao và cân nặng đối với lao động nam như thế nào? Những ngành nghề nào đang được bên Nhật tuyển dụng nhiều?