(Chinhphu.vn) - Trước những ý kiến liên quan đến việc chấn chỉnh hoạt động nghệ thuật biểu diễn những ngày qua, phóng viên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã có cuộc trao đổi với các nhà quản lý, những người làm việc chuyên ngành xung quanh chủ đề lập lại trật tự để hoạt động nghệ thuật biểu diễn phát triển lành mạnh.