(Dân Việt) - Cho em hỏi ngành Phát triển nông thôn của Đại học Nông nghiệp Hà Nội học những gì, sau này ra trường làm gì? Cơ hội trúng tuyển ra sao? (Nguyễn Văn Phúc, Thái Nguyên)