Niềm tin về số phận con người không bao giờ khổ mãi, niềm tin mình có thể tự mở cánh cửa cuộc đời mình đã giúp Ngân Khánh đứng dậy và vượt qua những biến cố trong cuộc đời.