Chương trình thơ ca “Đẹp vô cùng Tố quốc ta ơi” do Hội Nhà văn Việt Nam sẽ được diễn ra vào ngày 2/10, đây cũng là chương trình kỉ niệm 90 năm ngày sinh của nhà thơ Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2010).