Tối qua (19.3), rất nhiều nơi trên thế giới đã được thưởng thức hiện tượng “siêu trăng” với vẻ đẹp sáng, rõ, và tròn đầy nhất của chị Hằng trong suốt 18 năm qua.