(TT&VH Online) - Như TT&VH đã đưa tin, triển lãm Biên giới, biển đảo quê hương đang diễn ra tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội (mở cửa tới 28/8), giới thiệu 150 tác phẩm đồ họa và hội họa và 10 tác phẩm điêu khắc.