Chưa đến rằm tháng Bảy, nhưng ngoài chợ đã có trám đen. Mới chỉ thấy một hàng bày bán. Tuy nhìn biết ngay là trám khai thác non, chín ép cùi mỏng và không ngon, có khi lại còn dính chua. Nhưng tôi vẫn mua bởi là trái đầu mùa...