Nga vừa cho khởi công dự án đóng tàu ngầm hạt nhân quy mô lớn. Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân nhằm duy trì vị trí cường quốc biển hàng đầu thế giới.