Nga đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới, cả về kinh tế và công nghệ khi họ không thể ngăn chặn nạn sao chép công nghệ của Trung Quốc.