Việc tìm kiếm máy bay Malaysia Airlines hiện đang tập trung ở phía nam Ấn Độ Dương. Các tàu và máy bay đang hướng đến hai vật thể lạ mà vệ tinh phát hiện đang trôi trên mặt nước.