SGTT.VN - Thêm một thông tin đau lòng: học sinh lớp 11 tự thiêu vì tình. Yêu sớm ở tuổi này, có người phê phán thế là sai. Nhưng cũng có người bảo yêu muộn cũng sai. Xã hội nhìn nhận sao đây cho trường hợp này?