Nếu có tiền nhàn rỗi thì tạm thời nên gửi ngay vào ngân hàng, bất kể nhà băng nào, rồi sau đó mới xem xét ngân hàng nào lãi suất cao, hình thức khuyến mãi hấp dẫn để lựa chọn gửi tiền tiết kiệm lâu dài. (Nguyễn Tuấn)