Nếu có tiền nhàn rỗi thì tạm thời nên gửi ngay vào ngân hàng, bất kể nhà băng nào, rồi sau đó mới xem xét ngân hàng nào lãi suất cao, hình thức khuyến mãi hấp dẫn để lựa chọn gửi tiền tiết kiệm lâu dài. (Nguyễn Tuấn)

Người gửi: Nguyen Tuan Nếu có tiền nhàn rỗi trong thời điểm này chắc chắn tôi sẽ gửi ngân hàng. Những ngày gần đây các bạn cũng nghe nhiều thông tin liên quan đến lãi suất hay những phân tích của các chuyên gia, cũng thấy trong tình cảnh lạm phát như hiện nay cách an toàn nhất là gửi ngân hàng. Vì với những người không thạo kinh doanh thì đầu tư vào những lĩnh vực khác rủi ro hơn rất nhiều và mức lợi nhuận khoảng 14% cũng không dễ dàng gì đạt được. Thậm chí những công ty lớn trong giai đoạn hiện nay cũng dành một phần tiền gửi ngân hàng nhằm giảm rủi ro trong kinh doanh cũng như tìm kiếm lợi nhuận. Người gửi: Văn Tuấn Theo tôi, nếu có tiền nhàn rỗi thì tạm thời nên gửi ngay vào ngân hàng, bất kể nhà băng nào, rồi sau đó mới xem xét ngân hàng nào lãi suất cao, hình thức khuyến mãi hấp dẫn để lựa chọn gửi tiền tiết kiệm lâu dài. Một số chuyên gia kinh tế nói nên chờ đợi một thời gian để lựa chọn ngân hàng là không hợp lý. Bởi lẽ giữ tiền mặt vừa không an toàn, không sinh lợi cho bản thân, vừa không giúp cho tình trạng khan hiếm tiền mặt của các ngân hàng được cải thiện. Nếu ai cũng ôm một đống tiền rồi ngồi chờ đợi thì quý vị thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra? Người gửi: Nguyen Nam Tuan Hiện tại theo tôi, nếu có tiền nhàn rỗi nên quy đổi ra vàng, sau đó gửi vàng vào những ngân hàng có uy tín. Vì khi lãi suất gửi VND tăng thì lãi suất gửi vàng hay USD cũng phải tăng theo nhưng tỷ lệ tăng không cao so với gửi tiền VND. Khi đó ta có được một khoản tiền lời mà vẫn cảm thấy vốn gốc vẫn còn nguyên hơn là gửi VND. Ý kiến của bạn? Thậm chí những công ty lớn trong giai đoạn hiện nay cũng dành một phần tiền gửi ngân hàng nhằm giảm rủi ro trong kinh doanh cũng như tìm kiếm lợi nhuận. Người gửi: Văn Tuấn Theo tôi, nếu có tiền nhàn rỗi thì tạm thời nên gửi ngay vào ngân hàng, bất kể nhà băng nào, rồi sau đó mới xem xét ngân hàng nào lãi suất cao, hình thức khuyến mãi hấp dẫn để lựa chọn gửi tiền tiết kiệm lâu dài. Một số chuyên gia kinh tế nói nên chờ đợi một thời gian để lựa chọn ngân hàng là không hợp lý. Bởi lẽ giữ tiền mặt vừa không an toàn, không sinh lợi cho bản thân, vừa không giúp cho tình trạng khan hiếm tiền mặt của các ngân hàng được cải thiện. Nếu ai cũng ôm một đống tiền rồi ngồi chờ đợi thì quý vị thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra? Người gửi: Nguyen Nam Tuan Hiện tại theo tôi, nếu có tiền nhàn rỗi nên quy đổi ra vàng, sau đó gửi vàng vào những ngân hàng có uy tín. Vì khi lãi suất gửi VND tăng thì lãi suất gửi vàng hay USD cũng phải tăng theo nhưng tỷ lệ tăng không cao so với gửi tiền VND. Khi đó ta có được một khoản tiền lời mà vẫn cảm thấy vốn gốc vẫn còn nguyên hơn là gửi VND. Ý kiến của bạn? Người gửi: Văn Tuấn Theo tôi, nếu có tiền nhàn rỗi thì tạm thời nên gửi ngay vào ngân hàng, bất kể nhà băng nào, rồi sau đó mới xem xét ngân hàng nào lãi suất cao, hình thức khuyến mãi hấp dẫn để lựa chọn gửi tiền tiết kiệm lâu dài. Một số chuyên gia kinh tế nói nên chờ đợi một thời gian để lựa chọn ngân hàng là không hợp lý. Bởi lẽ giữ tiền mặt vừa không an toàn, không sinh lợi cho bản thân, vừa không giúp cho tình trạng khan hiếm tiền mặt của các ngân hàng được cải thiện. Nếu ai cũng ôm một đống tiền rồi ngồi chờ đợi thì quý vị thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra? Người gửi: Nguyen Nam Tuan Hiện tại theo tôi, nếu có tiền nhàn rỗi nên quy đổi ra vàng, sau đó gửi vàng vào những ngân hàng có uy tín. Vì khi lãi suất gửi VND tăng thì lãi suất gửi vàng hay USD cũng phải tăng theo nhưng tỷ lệ tăng không cao so với gửi tiền VND. Khi đó ta có được một khoản tiền lời mà vẫn cảm thấy vốn gốc vẫn còn nguyên hơn là gửi VND. Ý kiến của bạn? Một số chuyên gia kinh tế nói nên chờ đợi một thời gian để lựa chọn ngân hàng là không hợp lý. Bởi lẽ giữ tiền mặt vừa không an toàn, không sinh lợi cho bản thân, vừa không giúp cho tình trạng khan hiếm tiền mặt của các ngân hàng được cải thiện. Nếu ai cũng ôm một đống tiền rồi ngồi chờ đợi thì quý vị thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra? Người gửi: Nguyen Nam Tuan Hiện tại theo tôi, nếu có tiền nhàn rỗi nên quy đổi ra vàng, sau đó gửi vàng vào những ngân hàng có uy tín. Vì khi lãi suất gửi VND tăng thì lãi suất gửi vàng hay USD cũng phải tăng theo nhưng tỷ lệ tăng không cao so với gửi tiền VND. Khi đó ta có được một khoản tiền lời mà vẫn cảm thấy vốn gốc vẫn còn nguyên hơn là gửi VND. Ý kiến của bạn? Nếu ai cũng ôm một đống tiền rồi ngồi chờ đợi thì quý vị thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra? Người gửi: Nguyen Nam Tuan Hiện tại theo tôi, nếu có tiền nhàn rỗi nên quy đổi ra vàng, sau đó gửi vàng vào những ngân hàng có uy tín. Vì khi lãi suất gửi VND tăng thì lãi suất gửi vàng hay USD cũng phải tăng theo nhưng tỷ lệ tăng không cao so với gửi tiền VND. Khi đó ta có được một khoản tiền lời mà vẫn cảm thấy vốn gốc vẫn còn nguyên hơn là gửi VND. Ý kiến của bạn? Người gửi: Nguyen Nam Tuan Hiện tại theo tôi, nếu có tiền nhàn rỗi nên quy đổi ra vàng, sau đó gửi vàng vào những ngân hàng có uy tín. Vì khi lãi suất gửi VND tăng thì lãi suất gửi vàng hay USD cũng phải tăng theo nhưng tỷ lệ tăng không cao so với gửi tiền VND. Khi đó ta có được một khoản tiền lời mà vẫn cảm thấy vốn gốc vẫn còn nguyên hơn là gửi VND. Ý kiến của bạn? Ý kiến của bạn?