(AloBacsi) - 1 tuần sau cháu đến khám lại ở bệnh viện, người ta sẽ lại siêu âm đầu dò, cháu sợ lắm, sợ bị sẩy thai.