ND - Có thể nói, việc "đưa pháp luật thuế vào học đường" được xem là bước đi mạnh dạn, sáng tạo của ngành thuế Yên Bái. Mặc dù đây là một vấn đề mới và khó, chưa có tiền lệ, thế nhưng chỉ sau hai năm, đã gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.