Tôi thấy rất buồn vì chỉ có thư của các bậc cao niên là thường có chữ đẹp, còn phần lớn thư của các bạn trẻ thì hầu hết... không sao chịu nổi (!) - GS Nguyễn Lân Dũng