(baodautu.vn) UBND tỉnh Đồng Nai vừa trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Nestlé Việt Nam với dự án xây dựng nhà máy tại KCN Amata (Biên Hòa) có tổng vốn 16 triệu USD.