GiadinhNet - Tôi không có bệnh tim, cũng không bị bệnh gì, xin hỏi có uống được mỗi ngày 1 viên dầu cá không?