TTO - Tôi tên Trang ở Đồng Nai, có bằng cử nhân kinh tế. Xin hỏi mức lương vị trí nhân viên bộ phận kế hoạch sản xuất cho người chưa có kinh nghiệm và hơn một năm kinh nghiệm hiện nay là bao nhiêu? Nhân viên kế toán cho người chưa có kinh nghiệm khoảng bao nhiêu?