NDĐT - Thẩm phán là người thực hiện chức năng xét xử của Tòa án, đảm đương thực hiện một trong những quyền lực Nhà nước – quyền tư pháp. Ngoài vấn đề nâng cao năng lực, đòi hỏi tăng cường số lượng thẩm phán để giảm tải cho nhiều tòa án cũng đang được đặt ra.