(Chinhphu.vn) – Hiện nay ở một số địa phương cấp phường, quận, người dân gặp khó khăn, bất cập trong việc tra cứu các thủ tục hành chính (TTHC) mặc dù các thủ tục này đã được công bố công khai ở trụ sở cơ quan cấp phường, quận.