PN - Theo khiếu nại của ông Lê Văn Hiếu (SN 1958, H.Cần Đước, Long An), từ ngày 24/4/2012, con trai ông là Lê Văn Đẩu (SN 1990) làm công nhân xây dựng tại công trường Cục Thuế TP.HCM do Công ty (CT) TNHH MTV Thành An 117 làm nhà thầu chính.