PNO - Ứng dụng công nghệ sinh học trong giải độc, chăm sóc gan đã thật sự “đi vào đời sống” khi nghiên cứu của Viện Công nghệ Sinh học - Viện Khoa Học & Công Nghệ Việt Nam được chuyển giao cho Công ty Dược Hậu Giang (DHG) và Công ty này đã nhanh chóng cho ra đời “thế hệ” đầu tiên của dòng sản phẩm Naturenz để phục vụ công tác chữa bệnh tại bệnh viện và ngoài cộng đồng.