TT - Mekong và biển Đông là hai vấn đề khu vực quan tâm đã được Chính phủ Việt Nam và Thái Lan đưa ra bàn thảo trong cuộc họp nội các chung hai nước lần hai ngày 27-10 tại Hà Nội.