(ANTĐ) - Tần số FM 91MHz, với thời lượng phát sóng liên tục trong ngày, Kênh Phát thanh Giao thông (PTGT) đáp ứng hầu hết những nhu cầu mà thính giả có thể cần trong hành trình của mình.