ND - Do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao làm cho các tuyến đường thường xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông. Nhằm giảm bớt tai nạn, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.