Thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông (ATGT) Quốc gia 2013 là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” và chủ đề Năm ATGT 2013 của Hậu Giang là “Thực thi công vụ nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, duy trì thường xuyên, chất lượng, hiệu quả hoạt động”, từ ngày 10/4, Công an tỉnh Hậu Giang quy định CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông không được sử dụng điện thoại di động. Mọi liên lạc được đảm bảo thực hiện qua hệ thống bộ đàm 24/24.