(ANTĐ) - Trong 2 ngày 30 và 31-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2009-2014 diễn ra tại Hà Nội.