(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án chính thức hợp tác với Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) cho dự án "Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế" trị giá 2.950.000 USD.