(Chinhphu.vn) – Ngày 24/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng biên tập, tổng hợp cho cán bộ, công chức, viên chức. Hơn 150 học viên tham dự lớp học.