Hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT) của nước ta đang diễn ra sôi động cả bề rộng lẫn chiều sâu. Trong quá trình này, các cơ quan, đơn vị quân đội đã tích cực, chủ động tham gia một cách có hiệu quả. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã trao đổi với Đại tá Phạm Thanh Sơn, Phó cục trưởng Cục Kế hoạch - Đầu tư, Tổ trưởng Tổ thư ký - Thường trực Ban Hội nhập KTQT Bộ Quốc phòng để hiểu rõ vấn đề này.