Năm 2011, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành giáo dục là tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng này, ngày 20/3, trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo các tỉnh phía Nam”. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, văn phòng giáo dục và đào tạo của 32 tỉnh, thành phía Nam.