Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/8, ông Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, kiểm tra tài chính đảng là nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp.