Hôm nay 25/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống tội phạm, bạo lực trong học sinh phổ thông”. Tại Hội thảo, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận về thực trạng tình hình, nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống, tội phạm và bạo lực xảy ra trong một bộ phận học sinh.