KTĐT - Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Chính phủ và sự cố gắng nỗ lực của các Bộ, ngành và UBND các cấp, công tác quản lý nhà nước về TTATGT đường thủy nội địa đã được tăng cường và đạt hiệu quả cao hơn trước khi có Luật GTĐTNĐ.