KTĐT - Tại cuộc họp đóng góp ý kiến cho Đề án tổ chức lại khai thác ngành thủy sản do Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) tổ chức chiều 19/7, nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay tổn thất sau thu hoạch hải sản của nước ta còn cao (20%).