"Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"

VOV Online - 

'Nang cao dao duc cach mang, quet sach chu nghia ca nhan'

Đây là tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay