(SGGP).- Ngày 2-8, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP làm trưởng đoàn đã làm việc với Quận ủy quận Tân Phú về việc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.