ND - Khám chữa bệnh (KCB) được coi là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế. Thời gian qua, các bệnh viện, các tuyến điều trị tiếp tục được nâng cao chất lượng các hoạt động, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Đến nay, hệ thống này gồm 13.500 cơ sở KCB công lập với gần 189 nghìn giường bệnh, hơn 100 bệnh viện tư nhân, hơn 35 nghìn phòng khám bệnh tư nhân.