ND - Trong hai ngày 12 và 13-4, Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 12 đã tổ chức tại Thái Bình với chủ đề: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh".