Theo UBND thành phố, năm nay số trường mầm non công lập trên địa bàn tăng thêm 16 trường, nâng tỷ lệ trẻ được học mầm non công lập lên 85%. Đây là điều đáng mừng. Tuy nhiên, số lượng trường vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.