Hiện nay việc đổi mới quản lý để nâng cao chất lượng ở các trường gặp rào cản từ hệ thống quản lý bên trên và “sức ỳ” trong nhận thức cũng như hành động từ chính những người trong cuộc. Hội thảo “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo các tỉnh phía Nam” do Bộ GD-ĐT và Câu lạc bộ Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh phía Nam tổ chức ngày 20-3 đã tiếp tục mổ xẻ vấn đề này.