Vào những ngày đầu tháng 10 này, chúng tôi cùng đoàn công tác cán bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đến thăm Trường Quân sự tỉnh (Lạng Sơn) đúng vào dịp Nhà trường đang đào tạo khóa sĩ quan dự bị cho 50 đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, được lựa chọn từ huyện Chi Lăng, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn).