Những vụ trộm đồ lót trong khoang hành lý liên tục được phát hiện trong 1 tuần gần đây.