Chẳng ai biết hết những lý do nhảy cầu Bãi Cháy tự tử vì mấy ai còn sống để kể lại rằng vì sao mình tự tử và vì sao chọn cầu Bãi Cháy, khi rơi tự do thì nghĩ gì.