Trong quá trình trèo lên cột điện để bắt chim đem bán, một người đàn ông ở Hưng Nguyên, Nghệ An đã bị điện giật dẫn đến tử vong.