(Đời sống) - Trong khi xã hội ngày càng nhiều người dửng dưng khi thấy đồng loại gặp nạn thì vẫn có những em học sinh dám hi sinh tính mạng để cứu người trong cơn hiểm nguy.