Đang đi chơi với bạn gái, Bách bị một người đàn ông hỏi giấy tờ tùy thân rồi bất ngờ rút súng bắn.