Một loại hình thể thao được đánh giá “niềm vui vô hạn” với cả người chơi và khán giả.